Politikat e Privatësisë

Kur ju përdorni Shërbimet dhe/apo vizitoni uebfaqën e www.75-mall.com – GNTC Group SH.A., ju pajtoheni me kushtet e përcaktuara si më poshtë.

www.75-mall.com - GNTC Group SH.A. sigurohet që të gjitha të Dhënat Personale të grumbulluara nga përdoruesit dhe vizitorët të trajtohen në përputhje me Ligjin nr 06/L-082 për Mbrojtjen e të Dhënave Personale.

Sipas ligjit në fuqi  06/L-082 për Mbrojtjen e të Dhënave Personale gjatë përdorimit të shërbimeve tona ne mund të bëjmë regjistrimin, ruajtjen dhe përpunimin e të dhënave tuaja personale, duke përfshirë, por jo duke u kufizuar në: emri mbiemri ,datëlindja, gjinia, adresa, profesioni ,telefoni mobil dhe email adresa, krejt kjo me qëllim të ofrimit dhe mirëmbajtjes së shërbimit, për të komunikuar me ju dhe për të personalizuar përvojën tuaj.

Informacionet e juaja personale nuk do të ndahen, apo transferohen tek palët e treta pa pëlqimin tuaj, përveç kur këto informacione kërkohen me urdhër nga organi kompetent shtetëror.

Ne implementojmë masa sigurie standard të industrisë për të mbrojtur të dhënat tuaja personale nga aksesimi i paautorizuar, ndryshimi, zbulimi ose shkatërrimi.

Mund të përdorim cookies dhe teknologjitë e ngjashme për të përmirësuar përvojën tuaj, analizuar modelet e përdorimit dhe personalizuar përmbajtjen. Ju mund të zgjidhni të çaktivizoni cookies përmes cilësimeve të shfletuesit tuaj, por kjo mund të ndikojë në disa veçori të shërbimeve tona.

Shërbimet tona mund të përmbajnë lidhje me faqe të internetit ose shërbime të palëve të treta. Ne nuk jemi përgjegjës për praktikat e privatësisë ose përmbajtjen e këtyre palëve të treta. Ju inkurajojmë të shqyrtoni politikat e privatësisë të çdo faqeje të internetit të tretë që vizitoni.

Ne rezervojmë të drejtën për të përditësuar ose modifikuar këtë Politikë të Privatësisë në çdo kohë. Çdo ndryshim do të jetë i efektshëm menjëherë pas postimit në këtë faqe. Ne ju inkurajojmë të rishikoni këtë Politikë të Privatësisë për çdo përditësim.

Ju mund ta revokoni pëlqimin për përpunimin te dhënave tuaja personale dhe fshirjen e këtyre të dhënave, por gjithashtu duhet ta keni parasysh se si pasojë e revokimit të pëlqimit dhe fshirjes, ju mund të mos keni qasje në të gjitha Shërbimet e 75-Mall GNTC Group SH.A., që i ofrohen përdoruesve të tjerë.

Nëse keni pyetje ose shqetësime në lidhje me këtë Politikë të Privatësisë ju lutem të drejtoheni tek rubrika e kontaktit për të na kontaktuar.