Termet dhe Kushtet

Këto Terme dhe Kushte u ndryshuan për herë të fundit më 19 Mars 2024

Kushtet e përdorimit janë të detyrueshme nëse vazhdoni me blerjen dhe shfrytëzimin e platformës www.75-mall.com - GNTC Group SH.A. Në momentin e pranimit të tyre ju pajtoheni që ky pëlqim të pranohet si kontratë e lidhur në mes Blerësit (Konsumatori) dhe Shitësit (www.75-mall.com, Gorenje Department Store, GNTC Group SH.A.) me adresë në Veternik, p.n Prishtinë, me NUI: 810443854.

www.75-mall.com - GNTC Group SH.A. kërkon nga ju që ti lexoni me kujdes të gjitha informacionet dhe kushtet e blerjes, pasi që me pranimin e këtij teksti, rregullave dhe kushteve konsiderohet përfundimisht kontratë në mes Blerësit (Konsumatori) dhe Shitësit (www.75-mall.com, Gorenje Department Store, GNTC Group SH.A.).

www.75-mall.com është Platformë e Shitjes Online nën ombrellën e GNTC Group SH.A., të cilët ofrojnë artikuj për blerje online. GNTC Group SH.A., ka të drejtën e ofertave për shitje online gjithashtu edhe në Dyqanet fizike – Gorenje Department Store. Webfaqja online shpalos artikuj të ndryshëm për konsumatorët të cilët preferojnë blerjen online dhe dërgesat në adresën e tyre sipas kushteve dhe rregullave të blerjes.

Për dërgesat me vlerë deri në shumën 19.98 Euro duhet të paguhet Transporti i Porosisë që është 2.50 Euro, për dërgesat nga vlera 19.99 Euro e tutje Transporti i porosisë është GRATIS. Për dërgesat gjatë zbritjes “Black Friday” të gjitha porositë e kanë Transportin e obliguar që është 2.50 Euro dhe shpërndarja e porosive fillon prej javës që pason pas “Black Friday” Cyber Monday. Si në rreshtin më lartë po ashtu edhe për Oferta me zbritje të mëdha shpërndarja e porosive fillon prej javës që pason pas.

* Transporti nuk llogaritet në disa artikuj të caktuar të cilët janë të liruar nga pagesa e Transportit pa marrë parasysh vlerën. *

*Transporti i mobiljeve në ndërtesa është me pagesë dhe çmimi varion prej niveleve , shih tabelen: Kliko Këtu*

*Ndalohet shitja e pijeve alkoholike për personat nën moshen 18 vjeç.

*Transporti dhe montimi i mobiljeve është Gratis për vlera mbi 250 Euro.

Nëse përdoruesi i webfaqes www.75-mall.com nuk pajtohet me rregullat e blerjes dhe politikat e privatësisë atëherë ai/ajo duhet të largohet nga faqja dhe ta ndërpret përdorimin dhe shfletosjen e webfaqes. Nëse vazhdoni me shfletim dhe me porosi ju pajtoheni që keni lexuar, kuptuar dhe pranuar Kushtet e cekura dhe jeni dakord me detyrimet e caktuara në webfaqe.

www.75-mall.com - GNTC Group SH.A. sigurohet që të gjitha të Dhënat Personale të grumbulluara nga përdoruesit dhe vizitorët të trajtohen në përputhje me Ligjin nr 06/L-082 për Mbrojtjen e të Dhënave Personale.

KUSHTET E BLERJES TË PRODUKTEVE

Artikujt e ofruar nga GNTC Group SH.A. në www.75-mall.com janë artikuj që ekzistojnë në gjendje/sasi dhe i përmbahen specifikave të vendosura. Gjithashtu kanë të drejtën të ndryshojnë pa paralajmërim.

Artikujt që bëhen porosi, dërgesat bëhen prej 1-3 ditë pune, gjithashtu gjatë dorëzimit artikujt duhet të jenë në gjendje të rregullt (të paketuara) pa dëmtime. Artikujt i dorëzohen postës me paketim nga www.75-mall.com - GNTC Group SH.A.

Në rast të dëmtimit të artikullit gjatë dërgesës, konsumatori është i obliguar që të lajmëroj shitësin dhe të organizoj kthimin e artikullit me atë të ri dhe të padëmtuar, brenda 24 orëve. Kthimi duhet të bëhet nga vet Konsumatori ose nëse pajtohet të paguaj shpenzimet e dërgesës (postën) prej 2.50 Euro dhe duhet të evidentohet dëmtimi me anë të fotografive.

Artikujt e blerë përmes webfaqes www.75-mall.com nuk mund të kthehen për faktin se konsumatorit nuk i pëlqen artikulli, përveç nëse artikulli është i dëmtuar të cilat janë shkaktuar nga prodhuesi/fabrika.

Pagesat mund të bëhen në 3 mënyra të ndryshme të cilat janë të përcaktuara në webfaqe si: 1. Paguaj me kartelë; 2. Paguaj me para në dorë dhe 3. Transfer Bankar. Konsumatori ka të drejtën të zgjedhë se çfarë mënyre të pagesës dëshiron të procesoj në rast të blerjes së artikujve përmes www.75-mall.com

GARANCIONI ARTIKUJVE

Artikujt që kanë Garancion do ta kenë të cekur kohëzgjatjen e Garancionit në përshkrim të artikullit.

Garancioni është valid vetëm me dokumentat përcjellëse si: Kuponi fiskal dhe fletë konfirmimi i kuponit. Garancioni llogaritet nga data e pranimit të porosisë.

Për çdo problem eventual brenda Garancionit konsumatori duhet të kontaktoj me www.75-mall.com - GNTC Group SH.A. dhe ta sjell artikullin në Servis për riparim ose zëvendësim të artikullit nëse riparimi nuk është i mundur.

Garancioni për artikujt e Gorenjes

Pajisje të mëdha

Garancion 6 VJET për të gjitha pajisjet elektroshtëpiake të mëdha (Pllake, Furra, Mikrovalë montuese, Shporet, Frigoriferë, Friz, Lavatriçe, Tharëse rrobash, Enëlarese etj.) të markës Gorenje të blera në Kosovë.

Kondicionerë

Garancion 2 VJET për kondicionerë të markës Gorenje të blera në Kosove.

Bojlerë

Për të gjithë bojlerët metalik vlen garancioni në nxehmës 1 VJET dhe 6 VJET garancion për kazanin.

Pajisje të vogla

Garancion 1 VIT për të gjitha pajisjet elektroshtëpiake të vogla (Aspiratorë , Mikrovalë e veçuar, Shtrydhëse për fruta-perime, Mikser, Tost, Ngroës uji, Hekur rrobash, Fshesa, etj.) të markës Gorenje të blera në Kosovë.

Për të gjitha produktet Gorenje të shitura në Kosovë, në periudhën e garancionit por edhe pas saj, pikat tona të servisit sigurojnë pjesë këmbimi origjinale nga fabrika Gorenje. Për shërbimin e garancionit, ju lutemi kontaktoni shërbimin tonë më të afërt të autorizuar nga ne. Kompania Gorenje garanton që të gjitha pajisjet dhe aksesorët e prodhuara prej saj, janë konform specifikave teknike të deklaruara dhe janë të kualifikuara për përdorimet e parashikuara. Përdorimi komfort këtyre specifikimeve e udhëzimeve përkatëse të përdorimit, bën të mundur edhe përfitimin e garancionit sipas produkteve përkatëse. Ky garancion përfitohet për pajisje që përdoren në ambiente familjare banimi. Nëse pajisjet janë përdorur në biznes, ata nuk mund të mbulohen nga ky garancion.

Garancioni përfitohet vetëm kur sëbashku me faturën e shitjes me datën e shitjes, paraqiten edhe dokumentet origjinale të garancionit të produktit (të plotësuar: data e shitjes, vula dhe nënshkrimi i shitësit). Të gjitha defektet e fabrikës dhe mangësitë që mund të dalin gjatë periudhës së garancisë, do të eliminohen pa pagesë nga servisi ynë.

Garancioni nuk vlenë për rastet e mëposhtme:

bateri, llambëza, qese vakumi, filtera etj.,

Pastrimi i filterit të lavatrices,

për defekte nga përdorimi jo i drejtë ose jo sipas manualit përkatës të përdorimit,

riparimet paraprake të bëra nga persona të paautorizuar,

instalimi i pjesëve jo origjinale,

 • trajtimi i pakujdesshëm i produktit,
 • dëmtimet e shkaktuara nga tensioni elektrik apo mekanik për faj të klientit ose të një palë të tretë
 • instalimi jo i saktë i pajisjes
 • përdorim i pajisjes jo në ambiente familjare banimi (kafene, dyqan shitje, etj.),
 • për defekte rastësore si: shkarkime elektrike, shkrepëtira, përmbytje, tërmete, zjarre etj.

Garancioni për artikujt e Hisense TV


Hisense TV kanë Garancion 3 vite.


Garancioni vlenë me kushtet si më poshtë


 1. Deklarata e garancionit do të konsiderohet e pavlefshme nëse përcaktohet se është jo e plotë, nëse është modifikuar dhe / ose përmban informacion të pasaktë të futur gjatë regjistrimit të produktit.
 2. Kur aplikoni për një riparim garancie nën garancion , shërbimi i autorizuar i duhet t'i sigurohet si vijon:
  1. karta origjinale e garancionit,
  2. origjinali ose një kopje e faturës
 3. Vendimi ynë për të gjitha çështjet që kanë të bëjnë me ankesat në lidhje me defektet në mjeshtëri apo materialet e përdorura gjatë garancionit së zgjatur do të jetë përfundimtar dhe i detyrueshëm dhe klienti pranon t'u përmbahet atyre vendimeve. Çdo pjesë e dëmtuar që zëvendësohet gjatë periudhës së garancionit të zgjatur bëhet pronë e HISENSE
 4. Kushtet e garancionit së shkruar në këtë deklaratë janë në përputhje me kushtet e rregullta të garancionit, të përshkruara në garancionet standarde. Para çdo procedure, është e nevojshme të lexoni kushtet standarde të garancionit.
 5. Gjatë periudhës së garancionit, konsumatori ka të drejtë të zëvendësojë produktin vetëm nëse pajisja nuk është në gjendje të riparohet.
 6. Periudha e riparimit nuk përcaktohet me ligjë dhe mund të jetë më e gjatë se 30 ditë.
 7. Ky garancion u nënshtrohet kufizimeve dhe përjashtimeve të mëposhtme:
  • Keçfunksionimi ose dëmtimi i shkaktuar nga forca madhore, zjarri, trazirat civile dhe / ose aksidentet.
  • Dështimet e shkaktuara nga përdorimi i tensionit të gabuar në rrjet dhe / ose dëmtimi pasues për shkak të neglizhencës dhe / ose abuzimit.
  • Përdorim që nuk përputhet me udhëzimet e përdorimit.
  • Riparimet e kryera nga persona të paautorizuar dhe / ose instalimi i pahijshëm që nuk plotëson kërkesat e manualit të përdorimit.
  • Produktet e përdorura në lokale komerciale ose jo-rezidenciale.

Për çdo problem eventual brenda Garancionit konsumatori duhet të kontaktoj me GNTC Servisin në numrin e telefonit 049 77 88 99 dhe ta sjell artikullin në Servis për riparim ose zëvendësim të artikullit nëse riparimi nuk është i mundur ose rimbursohen mjetet në vlerën e blerë.

www.75-mall.com - GNTC Group SH.A. do të bëjë përpjekje maksimale që të sigurohet se fotografitë e artikujve, përshkrimet dhe të dhënat tjera të artikujve të jenë sa më të sakta për konsumatorin dhe të pasqyrojnë të vërtetën dhe origjinalitetin e artikullit. Gjithsesi mund të ndodhin gabime teknike të cilat janë të lejueshme dhe të kuptueshme.

Ndryshimet e përshkrimeve të artikujve mund të bëhen pa paralajmërim dhe në çfarëdo kohe www.75-mall.com - GNTC Group SH.A. do të bëjë përpjekje maksimale që të sigurohet se fotografitë e artikujve, përshkrimet dhe të dhënat tjera të artikujve të jenë sa më të sakta për konsumatorin dhe të pasqyrojnë të vërtetën dhe origjinalitetin e artikullit. Gjithsesi mund të ndodhin gabime teknike të cilat janë të lejueshme dhe të kuptueshme.


Ndryshimet e përshkrimeve të artikujve mund të bëhen pa paralajmërim dhe në çfarëdo kohe.

PËRMBARIMI I DETYRIMEVE DHE ZGJEDHJA E KONTESTEVE

Nëse përdoruesi është person fizik dhe ka detyrime apo konteste me www.75-mall.com - GNTC Group SH.A. palët do të drejtohen në gjykatën themelore në vendbanimin e përdoruesit.

Ligjet e aplikueshme janë ligjet e Republikës të Kosovës të cilat janë në fuqi.

GNTC Group SH.A. ka të drejtë të kërkojë përmbarimin e faturave dhe detyrimeve përmes përmbaruesëve privat, sipas nenit 29 të Ligjit Për Procedurën Përmbarimore.